پیگیری راه اندازی سه شبکه پیام رسان ایرانی

پیگیری راه اندازی سه شبکه پیام رسان ایرانی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.

پیگیری راه اندازی سه شبکه پیام رسان ایرانی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.
پیگیری راه اندازی سه شبکه پیام رسان ایرانی

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید