راه زیادی تا رواج کتابخوانی الکترونیک داریم

سودابه امینی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار  حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در خصوص کتاب های ای بوک یا الکترونیک گفت: هنوز در کشور ما راه زیادی وجود دارد تا مطالعه کتاب های الکترونیک در کشور جا بیفتد و رواج پیدا کند. در بین مخاطبان فرهنگی، فضای مجازی بیشترین مخاطب را در تلگرام و ارتباطات فرهنگی دارد. این فضا برای جا انداختن فرهنگ کتابخوانی الکترونیک مناسب است.
وی افزود: باید کسانی باشند که کتاب های الکترونیک را برای مخاطبان معرفی کنند. برای مخاطبان کودک و نوجوان، سازمان هایی مانند …

تکنولوژی جدید

ابدیت نود 32