امکان ذخیره اطلاعات به تلگرام افزوده شد

امکان ذخیره اطلاعات به تلگرام افزوده شد
پیام رسان محبوب تلگرام نیز دست به کار شده و با آپدیت جدیدش امکان بارگزاری اطلاعات را در فضای کلود (ابری) فراهم کرده است تا دیگر نیازی به تهیه کارت های گران قیمت حافظه نداشته باشید.

امکان ذخیره اطلاعات به تلگرام افزوده شد

پیام رسان محبوب تلگرام نیز دست به کار شده و با آپدیت جدیدش امکان بارگزاری اطلاعات را در فضای کلود (ابری) فراهم کرده است تا دیگر نیازی به تهیه کارت های گران قیمت حافظه نداشته باشید.
امکان ذخیره اطلاعات به تلگرام افزوده شد