روزنامه نگاران دیگر حوصله ندارند!

شبکه های اجتماعی چنان جاذبه و اعتیادی در بین مردم به وجود آورده است که تلگرام حدود ۲۰ میلیون کاربر دارد و ۱۵ میلیون آن فعال هستند.

فانتزی

اتوموبیل