در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان چه گذشت

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان چه گذشت
دولت بهار: در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان بسیاری از متهمان مدعی شدند در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام و تلگرام از موضوع تجمع با خبر شده اند و به اعدام شیخ نمر واکنش نشان دادند.

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان چه گذشت

دولت بهار: در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان بسیاری از متهمان مدعی شدند در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام و تلگرام از موضوع تجمع با خبر شده اند و به اعدام شیخ نمر واکنش نشان دادند.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سفارت عربستان چه گذشت

90ورزشی