بوشهر، دومین استان در تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی

وی درباره اینکه بیشترین فعالیت های انتخاباتی در کدام بخش از فضای مجازی انجام شد؟ گفت: 79 درصد از کل فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی در تلگرام انجام شد و مابقی شبکه ها همچون فیسبوک، توئیتر و غیره نقش جدی نداشتند.

عکس

مد روز