هر دم از این باغ بری می رسد؛ پیرمرد 86 ساله مزاحم تلگرامی!

خبرگزاری آریا-پدربزرگ 86 ساله ای که با هویت ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام برای نوه جوان خود ایجاد مزاحمت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،سرهنگ “سید علی میراحمدی” در تشریح این مطلب گفت: درپی شکایت بانوی جوان سمنانی مبنی بر اهانت و مزاحمت فردی ناشناس در “تلگرام” موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
“میراحمدی” افزود: در تحقیقات تخصصی پلیس هویت فرد مزاحم که مردی کهن سال بود، شناسایی شد.
وی افزود: با هماهنگی قاضی پرونده متهم 86 ساله برای ارائه بازجویی های تکمیلی به اداره پلیس احضار …

گوشی

شبکه خانگی