اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام
حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند در دیدار با کارکنان دادگستری زرند، گفت: اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند در دیدار با کارکنان دادگستری زرند، گفت: اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

تلگرام

بی برنامگی دستگاه های فرهنگی در برابر تلگرام

بسیاری از ادارات و مدیران استان همدان در شبکه تلگرام حضور دارند و هر روز نیز بر آمار کاربران این شبکه افزوده می شود، اما دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در مقابل آسیب های این شبکه مجازی سکوت اختیار کرده اند.

اتوبیوگرافی