اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام
حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند در دیدار با کارکنان دادگستری زرند، گفت: اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند در دیدار با کارکنان دادگستری زرند، گفت: اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ فرو ریختن بنیان 6 هزار خانواده توسط شبکه اجتماعی تلگرام

تلگرام