نقش ترکیه در گسترش ریزگردها

سلامت نیوز :محسن جلال پور در کانال تلگرام خود نوشت : صبحانه نخستین روز هفته درنهاد ریاست جمهوری درخدمت برخی دوستان وزارت امورخارجه از جمله آقای محمد ابراهیم طاهریان سفیرجدید ایران در آنکارا، درمحیطی بسیار صمیمی برگزارشد.
بعد از گفت وگوهای اولیه، صحبت ها به مقوله مهم آب و محیط زیست رسید و موضوعی که اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران مطرح کرده بودم مورد توجه قرار گرفت. هرچند توضیح دادم که برخی نشریات، مطلب مورد نظر من را نادرست منتقل کرده اند.
سوال این بود که عملکرد ترکیه چقدر در بحران خطرناک و رو به گسترش …

پرس نیوز

مجله اینترنتی