چگونه در تلگرام داخل عکس متن قرار دهیم؟

چگونه در تلگرام داخل عکس متن قرار دهیم؟
تنها استفاده از متن در کانال یا گروه های تلگرام ظاهری جذاب نداشته و علاوه بر نداشتن کشش برای کاربر برای خواندن کل مطلب، وب را از این کار خسته می کند.ممکن است در بسیاری از کانال ها یا گروه هایی که عضو آن ها هستید مواردی به چشمتان خورده باشد که تلفیقی از عکس، متن، شکلک، لینک و… باهم به عنوان یک پست قرار داده شده باشند، اما نحوه انجام چنین کاری در گروه یا کانال تلگرامتان برایتان به عنوان یک سوال باقی مانده باشد.
این مطلب را نیز بخوانید: ساخت کانال تلگرام
با ورود به کانال یا گروه مورد نظر، پس از زدن …

چگونه در تلگرام داخل عکس متن قرار دهیم؟

تنها استفاده از متن در کانال یا گروه های تلگرام ظاهری جذاب نداشته و علاوه بر نداشتن کشش برای کاربر برای خواندن کل مطلب، وب را از این کار خسته می کند.ممکن است در بسیاری از کانال ها یا گروه هایی که عضو آن ها هستید مواردی به چشمتان خورده باشد که تلفیقی از عکس، متن، شکلک، لینک و… باهم به عنوان یک پست قرار داده شده باشند، اما نحوه انجام چنین کاری در گروه یا کانال تلگرامتان برایتان به عنوان یک سوال باقی مانده باشد.
این مطلب را نیز بخوانید: ساخت کانال تلگرام
با ورود به کانال یا گروه مورد نظر، پس از زدن …
چگونه در تلگرام داخل عکس متن قرار دهیم؟

روزنامه ایران