کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس
چندی پیش دختر شیادی از طریق تلگرام و تماس با افراد مختلف اقدام به دزدی شارژ و گرفتن مبالغ سنگین شارژ از این افراد کرده است؛ روز پنجشنبه یکی از قربانیان شیادی این دختر با حضور در دادسرا اصفهان این موضوع را گزارش می دهد و پلیس از آن پس پیگیر این ماجراست.
این موضوع با پیگیری پلیس فتا و دادگستری در حال بررسی بوده و گفتنی است شماره این دختر شیاد توسط پلیس فتا شناسایی شده و به زودی با شکایت دوم این پسر این دختر دستگیر می شود.
بسیاری از رسانه ها به دنبال چهره این فرد شیاد هستند و از همین رو فرد قربانی …

کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

چندی پیش دختر شیادی از طریق تلگرام و تماس با افراد مختلف اقدام به دزدی شارژ و گرفتن مبالغ سنگین شارژ از این افراد کرده است؛ روز پنجشنبه یکی از قربانیان شیادی این دختر با حضور در دادسرا اصفهان این موضوع را گزارش می دهد و پلیس از آن پس پیگیر این ماجراست.
این موضوع با پیگیری پلیس فتا و دادگستری در حال بررسی بوده و گفتنی است شماره این دختر شیاد توسط پلیس فتا شناسایی شده و به زودی با شکایت دوم این پسر این دختر دستگیر می شود.
بسیاری از رسانه ها به دنبال چهره این فرد شیاد هستند و از همین رو فرد قربانی …
کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

خبرگزاری اصفحان

تبهکاران سایبری در دام پلیس تبهکاران سایبری در دام پلیس

تبهکاران سایبری در دام پلیس تبهکاران سایبری در دام پلیس
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت مردی جوان مبنی بر مونتاژ تصاویرش روی یک فیلم مستهجن و انتشار آن در شبکه اجتماعی تلگرام موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ «اکبر آقابیگی» افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری بررسی های فنی با استفاده از سرنخ های دیجیتالی به جامانده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.
متهم ٣٨ساله در مقابل ادله و مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن قبول بزه انتسابی اظهار کرد: در پ …

تبهکاران سایبری در دام پلیس تبهکاران سایبری در دام پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت مردی جوان مبنی بر مونتاژ تصاویرش روی یک فیلم مستهجن و انتشار آن در شبکه اجتماعی تلگرام موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ «اکبر آقابیگی» افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری بررسی های فنی با استفاده از سرنخ های دیجیتالی به جامانده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.
متهم ٣٨ساله در مقابل ادله و مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن قبول بزه انتسابی اظهار کرد: در پ …
تبهکاران سایبری در دام پلیس تبهکاران سایبری در دام پلیس

فروش بک لینک

car