ولنگاری فرهنگی در پوشاک بانوان/ از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

ولنگاری فرهنگی در پوشاک بانوان/ از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار
استارت قبح زدایی از چنین مانتوهای مدت ها پیش در شبکه های مجازی با استفاده از پیج های فروش مانتو بویژه در اینستاگرام و تلگرام زده شد و پس از آن عرضه کنندگان باوجود عدم نظارت دقیق و شایسته متولیان راه را برای ورود به دنیای واقعی هموار دیدند.

ولنگاری فرهنگی در پوشاک بانوان/ از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

استارت قبح زدایی از چنین مانتوهای مدت ها پیش در شبکه های مجازی با استفاده از پیج های فروش مانتو بویژه در اینستاگرام و تلگرام زده شد و پس از آن عرضه کنندگان باوجود عدم نظارت دقیق و شایسته متولیان راه را برای ورود به دنیای واقعی هموار دیدند.
ولنگاری فرهنگی در پوشاک بانوان/ از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

خرید بک لینک رنک 7

خبرگزاری دانشگاه های کشور

آیا در تلگرام هم روزه دار هستید؟!

آیا در تلگرام هم روزه دار هستید؟!
همانطور که در فضای حقیقی علاوه برخورداری از خوردن و آشامیدن، روزه چشم، زبان و گوش میگیریم، باید در فضای مجازی هم بر این موضوعات توجه کنیم. روزه چشم یعنی در فضای مجازی از مشاهده تصاویر نامناسب و فیلم های ناهنجار بپرهیزیم.

آیا در تلگرام هم روزه دار هستید؟!

همانطور که در فضای حقیقی علاوه برخورداری از خوردن و آشامیدن، روزه چشم، زبان و گوش میگیریم، باید در فضای مجازی هم بر این موضوعات توجه کنیم. روزه چشم یعنی در فضای مجازی از مشاهده تصاویر نامناسب و فیلم های ناهنجار بپرهیزیم.
آیا در تلگرام هم روزه دار هستید؟!

لوکس بلاگ