تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد/ مدیران جدید سازمان مطالعه خوبی درباره شبکه های اجتماعی دارند

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد/ مدیران جدید سازمان مطالعه خوبی درباره شبکه های اجتماعی دارند
یکی از حاضران در این جلسه اظهار داشت: در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد/ مدیران جدید سازمان مطالعه خوبی درباره شبکه های اجتماعی دارند

یکی از حاضران در این جلسه اظهار داشت: در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.
تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد/ مدیران جدید سازمان مطالعه خوبی درباره شبکه های اجتماعی دارند

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبر جدید