تلگرام در ایران 14 میلیون کاربر دارد

تلگرام در ایران 14 میلیون کاربر دارد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جلسه کارگروه مدیریت فضای مجازی استان قم گفت: امروز شبکه های اجتماعی جای همه رسانه ها را گرفته اند.

سایت استخدامی

خرید بکلینک