تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد

تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد
به گزارش تیتر امروز:  هم زمان با گزارش افشاگرانه رویترز از نفوذ هکرهای ایرانی به حساب کاربران و شناسایی شماره تلفن 15 میلیون ایرانی، شبکه پیام رسان موبایلی تلگرام نیز واکنش نشان داد.
ماجرا از این قرار است که رویترز روز گذشته با استناد به اطلاعات کالین اندرسون –محقق سایبری- و متخصصی در زمینه فناوری مدعی شد این نفوذ که در سال جاری رخ داده ارتباطات فعالان، روزنامه نگاران و سایر افراد دارای مناصب مهم در ایران را مختل کرده است.
آسیب پذیری این شبکه نیز از استفاده پیامک برای فعال کردن حساب کاربران گزارش …

تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد

به گزارش تیتر امروز:  هم زمان با گزارش افشاگرانه رویترز از نفوذ هکرهای ایرانی به حساب کاربران و شناسایی شماره تلفن 15 میلیون ایرانی، شبکه پیام رسان موبایلی تلگرام نیز واکنش نشان داد.
ماجرا از این قرار است که رویترز روز گذشته با استناد به اطلاعات کالین اندرسون –محقق سایبری- و متخصصی در زمینه فناوری مدعی شد این نفوذ که در سال جاری رخ داده ارتباطات فعالان، روزنامه نگاران و سایر افراد دارای مناصب مهم در ایران را مختل کرده است.
آسیب پذیری این شبکه نیز از استفاده پیامک برای فعال کردن حساب کاربران گزارش …
تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد

دانلود فیلم خارجی