کارآگاه بازی دختر جوان دردسر ساز شد

دختر جوان نمی دانست که کارآگاه بازی اش در تلگرام برای اطمینان از رفتارهای خواستگار جوان، او را به دردسر انداخته و روانه پلیس فتا می کند.

عکس

لردگان