نهادن مطلب در تلگرام مشکلات مردم را حل نمی کند/ اگر مسئولی از روی دلسوزی تذکری می دهد باید آن را هدیه دانست

نهادن مطلب در تلگرام مشکلات مردم را حل نمی کند/ اگر مسئولی از روی دلسوزی تذکری می دهد باید آن را هدیه دانست
خطیب نماز جمعه نهبندان گفت: طی مسافت چند صد کیلومتری برای شرکت در این جلسات بی فایده است و مشکلی از مردم حل نمی شود.

نهادن مطلب در تلگرام مشکلات مردم را حل نمی کند/ اگر مسئولی از روی دلسوزی تذکری می دهد باید آن را هدیه دانست

خطیب نماز جمعه نهبندان گفت: طی مسافت چند صد کیلومتری برای شرکت در این جلسات بی فایده است و مشکلی از مردم حل نمی شود.
نهادن مطلب در تلگرام مشکلات مردم را حل نمی کند/ اگر مسئولی از روی دلسوزی تذکری می دهد باید آن را هدیه دانست

پایگاه خبری مبارز