مرگ مشکوک در مطب داندانپزشکی / تحقیقات پلیس بانه آغاز شد

مرگ مشکوک در مطب داندانپزشکی / تحقیقات پلیس بانه آغاز شد
رکنا: جسد دندانساز تجربی بانه ای در مطبش پیدا شد.
به گزارش رکنا، پس از باخبر شدن مردم از این رویداد و اطلاع به نیروهای امدادرسان، نیروهای انتظامی و آمبولانس بیمارستان سریعا در محل حاضر شدند.
با توجه به اظهارات شاهدان حادثه، مرگ این مرد بر اثر خودکشی بوده است، اما تا تکمیل تحقیقات از جانب نیروهای پلیس ، صحت و خلاف این موضوع بر کسی آشکار نیست .
نیروهای انتظامی از هم اکنون تحقیقدر خصوص موضوع پیش آمده را شروع کرده و به زودی دلیل اصلی این حادثه و حقیقت موضوع روشن خواهد شد.
برای ورود به کانال تلگرام ما …

مرگ مشکوک در مطب داندانپزشکی / تحقیقات پلیس بانه آغاز شد

رکنا: جسد دندانساز تجربی بانه ای در مطبش پیدا شد.
به گزارش رکنا، پس از باخبر شدن مردم از این رویداد و اطلاع به نیروهای امدادرسان، نیروهای انتظامی و آمبولانس بیمارستان سریعا در محل حاضر شدند.
با توجه به اظهارات شاهدان حادثه، مرگ این مرد بر اثر خودکشی بوده است، اما تا تکمیل تحقیقات از جانب نیروهای پلیس ، صحت و خلاف این موضوع بر کسی آشکار نیست .
نیروهای انتظامی از هم اکنون تحقیقدر خصوص موضوع پیش آمده را شروع کرده و به زودی دلیل اصلی این حادثه و حقیقت موضوع روشن خواهد شد.
برای ورود به کانال تلگرام ما …
مرگ مشکوک در مطب داندانپزشکی / تحقیقات پلیس بانه آغاز شد

کرمان نیوز