اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟
به گزارش پیک هشترود به نقل ازآفتاب ،توی مهمانی در خانه پدری، کنار اقوام، خواهرزاده و برادرزاده ات نشسته ای، همسرت در آشپزخانه مشغول کمک کردن و شستن ظرف های شام است، با خیال راحت گوشی تلفن همراه خود را در دست می گیری، تلگرام یا دیگر صفحه های مجازی را باز و شروع می کنی به چَت کردن، همان طور که غرق نوشتن و خواندن هستی ناگهان سایه ای بالای سرت می بینی، چشم که می اندازی همسرت ایستاده و می گوید باز هم که کله ات را فرو کردی داخل گوشی، با کی داری چت می کنی؟
کار به مطالبه گوشی و چک کردن چت ها می رسد، حالا ت …

اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

به گزارش پیک هشترود به نقل ازآفتاب ،توی مهمانی در خانه پدری، کنار اقوام، خواهرزاده و برادرزاده ات نشسته ای، همسرت در آشپزخانه مشغول کمک کردن و شستن ظرف های شام است، با خیال راحت گوشی تلفن همراه خود را در دست می گیری، تلگرام یا دیگر صفحه های مجازی را باز و شروع می کنی به چَت کردن، همان طور که غرق نوشتن و خواندن هستی ناگهان سایه ای بالای سرت می بینی، چشم که می اندازی همسرت ایستاده و می گوید باز هم که کله ات را فرو کردی داخل گوشی، با کی داری چت می کنی؟
کار به مطالبه گوشی و چک کردن چت ها می رسد، حالا ت …
اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی