مطالبات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها با مشارکت بانک رفاه پرداخت می شود

مطالبات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها با مشارکت بانک رفاه پرداخت می شود
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، علاوه بر پرداخت طلب داروخانه ها، بانک رفاه نسبت به تهیه بسته خدماتی ویژه جهت ارائه به داروخانه ها اقدام کرده است.
گفتنی است حمایت از نظام سلامت کشور از استراتژی های کلان بانک رفاه است و تاکنون نیز اقدامات موثر و ارزنده ای در این خصوص از سوی بانک به ویژه در چارچوب تفاهم نامه چهارجانبه منعقد فی مابین وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …

مطالبات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها با مشارکت بانک رفاه پرداخت می شود

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، علاوه بر پرداخت طلب داروخانه ها، بانک رفاه نسبت به تهیه بسته خدماتی ویژه جهت ارائه به داروخانه ها اقدام کرده است.
گفتنی است حمایت از نظام سلامت کشور از استراتژی های کلان بانک رفاه است و تاکنون نیز اقدامات موثر و ارزنده ای در این خصوص از سوی بانک به ویژه در چارچوب تفاهم نامه چهارجانبه منعقد فی مابین وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …
مطالبات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها با مشارکت بانک رفاه پرداخت می شود

wolrd press news