روحانی می خواهد خیال مردم را راحت کند

روحانی می خواهد خیال مردم را راحت کند
آقای روحانی می خواهد کل فضای سیاسی و انتخابات آینده را با تولید “دوقطبی” ببرد نه با “کار” برای مردم. به عبارت دیگر، برنامه “دعوا”ست نه “حل مسائل کشور”؛ حالا فرقی ندارد که نزاع بر سر زبان انگلیسی باشد یا گشت نامحسوس یا مسائل دیگر.
موبنا – مهدی محمدی کارشناس مسایل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
اظهارات امروز رییس جمهور به این معناست که او می خواهد خیال مردم را راحت کند که کاری برای آنها انجام نخواهد داد.
در واقع، از این دولت مطلقا انتظار “خدمت” نباید داشت. آقای روحانی می خواهد کل فضای سیاسی و …

روحانی می خواهد خیال مردم را راحت کند

آقای روحانی می خواهد کل فضای سیاسی و انتخابات آینده را با تولید “دوقطبی” ببرد نه با “کار” برای مردم. به عبارت دیگر، برنامه “دعوا”ست نه “حل مسائل کشور”؛ حالا فرقی ندارد که نزاع بر سر زبان انگلیسی باشد یا گشت نامحسوس یا مسائل دیگر.
موبنا – مهدی محمدی کارشناس مسایل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
اظهارات امروز رییس جمهور به این معناست که او می خواهد خیال مردم را راحت کند که کاری برای آنها انجام نخواهد داد.
در واقع، از این دولت مطلقا انتظار “خدمت” نباید داشت. آقای روحانی می خواهد کل فضای سیاسی و …
روحانی می خواهد خیال مردم را راحت کند

خرید بک لینک

گوشی موبایل