خبرهای کوتاه انتخاباتی: پنجشنبه ۲۹ بهمن

هفت برکه: با آغاز فعالیت های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای پیگیری سریع تر اخبار می توانید از کانال گراش در تلگرام اخبار را بخوانید.
روزانه خلاصه ای از اخبار کانال گراش در سایت هفت برکه (گریشنا) نیز منتشر می شود. هفت برکه در این انتخابات به دنبال اطلاع رسانی دقیق و تا حد امکان بی طرفانه است. خبرهای کوتاه از اولین روز تبلیغات انتخاباتی را مرور می کنیم. ممکن است خبرهای این بسته ی خبری به تدریج تکمیل شود، ولی برای اطلاع رسانی به کانال گراش سر بزنید.
همچنین می توانید یادداشت های انتخاباتی …

گوشی

استخدام ایران