نوشته تامل برانگیز یک جوان درباره «خانواده»

یک کاربر تلگرام در یکی از کانال های تلگرامی، مطلبی تامل برانگیز درباره روابط اعضای خانواده منتشر کرد.

سیستم اطلاع رسانی