خاطره مقام معظم رهبری از چهره همیشه خندان شهید شاه آبادی

خاطره مقام معظم رهبری از چهره همیشه خندان شهید شاه آبادی
به گزارش دولت بهار، کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای با گرامی داشت شهادت شیخ مهدی شاه آبادی در روز 6 اردیبهشت به نقل خاطرة مقام معظم رهبری از ایشان می پردازد.

خاطره مقام معظم رهبری از چهره همیشه خندان شهید شاه آبادی

به گزارش دولت بهار، کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای با گرامی داشت شهادت شیخ مهدی شاه آبادی در روز 6 اردیبهشت به نقل خاطرة مقام معظم رهبری از ایشان می پردازد.
خاطره مقام معظم رهبری از چهره همیشه خندان شهید شاه آبادی

پسورد نود 32

گوشی موبایل