رئیس جمهور به بخش خصوصی ۲ قول داد

رئیس جمهور به بخش خصوصی ۲ قول داد
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ خصوصی و حضور تعداد بیشتری از وزرا در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست هایی بود که شب گذشته در دیدار با رئیس جمهور مطرح شد و وی نیز قول پیگیری و تحقق آنها را داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: شب گذشته افطار مهمان رئیس جمهور بودیم. روزه را که افطار کردیم، دو نکته را خدمت ایشان عرض کردم.
اول از شورای گفت وگو گفتم. از آن جا که رئیس جمهور در سخنرانی خود به طرح …

رئیس جمهور به بخش خصوصی ۲ قول داد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ خصوصی و حضور تعداد بیشتری از وزرا در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست هایی بود که شب گذشته در دیدار با رئیس جمهور مطرح شد و وی نیز قول پیگیری و تحقق آنها را داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: شب گذشته افطار مهمان رئیس جمهور بودیم. روزه را که افطار کردیم، دو نکته را خدمت ایشان عرض کردم.
اول از شورای گفت وگو گفتم. از آن جا که رئیس جمهور در سخنرانی خود به طرح …
رئیس جمهور به بخش خصوصی ۲ قول داد

نخبگان