جمله کنایه آمیز کانال آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش نامه نیوز، کانل تلگرام آیت الله هاشمی امروز جمله زیر از وینستون چرچیل را منتشر کرد:
اگر اسب ها اجازه مسابقه نداشته باشند، هر قاطری به خط پایان خواهد رسید! (چرچیل)

bluray movie download

اپدیت نود32