کتابی که جلیلی برای مطالعه معرفی کرد

به گزارش پایگاه 598 ، کانال تلگرام سعید جلیلی نوشت:
اخیراً یک کتاب بسیار خوبی در کشور ترجمه و منتشر شده که پیشنهاد می کنم این کتاب را بخوانید. عنوان آن بهای نابرابری است. نویسنده آن هم یک آدم بیرون از آمریکا نیست، استاد اقتصاد از یکی از دانشگاه های آمریکا است که جایزه نوبل اقتصاد را هم برده. آقای جوزف استیگلیتز.
موضوع کتاب هم مربوط به ده ها سال پیش نیست. بلکه همین وضع امروز آمریکا است. این کتاب در آمریکا در سال ۲۰۱۳ چاپ شده. استیگلیتز زمانی هم مشاور رئیس جمهور اسبق آمریکا، کلینتون بوده.
تمام نکته ای …

عکس های جدید

قرآن