پیش بینی جلیلی از انفجارهای بروکسل

به گزارش پایگاه 598 ، کانال تلگرام سعید جلیلی نوشت:
 در اثر دخالت های غرب در امور سوریه نه تنها هزینه های سنگینی به مردم این کشور تحمیل شد، بلکه به نظر من این هزینه ها حتی به خود اروپا هم دارد تحمیل می شود. اروپایی ها با این رفتار غلط شان باعث شدند که امروز تروریست ها به اروپا نزدیک تر شوند. این چیزی است که حتی مردم اروپا هم درباره آن در آینده باید احساس نگرانی کنند.
بخشی از گفتگو با شبکه یورونیوز، اردیبهشت ماه 92
به گزارش پایگاه 598 ، کانال تلگرام سعید جلیلی نوشت:
 در اثر دخالت های غرب در امو …

اخبار دنیای تکنولوژی

کانون نماز