جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام +آموزش تصویری

جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام +آموزش تصویری
فناوری/
به گزارش آوینی نیوز ، با استقبال گسترده ی کاربران از اپلیکیشن ارتباطی تلگرام (Telegram)، به همان میزان شمار پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است. به طوری که در حال حاضر روزانه هر کاربر ممکن است بیش از ۱۰ پیام تبلیغاتی در تلگرام خود دریافت کند و این موضوع بسیار آزاردهنده شده است.
سازندگان تلگرام نیز برای جلوگیری از ارسال پیام های تبلیغاتی در تلگرام نیز بیکار ننشسته اند و از مدتی قبل به مقابله با آن برخاستند. در ابتدا پیام های تبلیغاتی از طریق شماره های خاص ارسال می شد ک …

جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام +آموزش تصویری

فناوری/
به گزارش آوینی نیوز ، با استقبال گسترده ی کاربران از اپلیکیشن ارتباطی تلگرام (Telegram)، به همان میزان شمار پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است. به طوری که در حال حاضر روزانه هر کاربر ممکن است بیش از ۱۰ پیام تبلیغاتی در تلگرام خود دریافت کند و این موضوع بسیار آزاردهنده شده است.
سازندگان تلگرام نیز برای جلوگیری از ارسال پیام های تبلیغاتی در تلگرام نیز بیکار ننشسته اند و از مدتی قبل به مقابله با آن برخاستند. در ابتدا پیام های تبلیغاتی از طریق شماره های خاص ارسال می شد ک …
جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام +آموزش تصویری

90ورزشی

جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام+ آموزش

جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام+ آموزش
با استقبال گسترده ی کاربران از اپلیکیشن ارتباطی تلگرام، به همان میزان شمار پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است.

جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام+ آموزش

با استقبال گسترده ی کاربران از اپلیکیشن ارتباطی تلگرام، به همان میزان شمار پیام های تبلیغاتی ارسال شده از این طریق افزایش یافته است.
جلوگیری از دریافت پیام های تبلیغاتی در تلگرام+ آموزش

لایسنس نود 32 ورژن 8

دانلود موزیک