حرکت جالب بازیکنان تیم ملی رومانی برای ترویج سوادآموزی

حرکت جالب بازیکنان تیم ملی رومانی برای ترویج سوادآموزی
ورزش جهان- تصاویری که از تیم ملی رومانی به چشم می خورد نشان می دهد که بازیکنان این تیم در پشت پیراهن به جای شماره از علائم ریاضی استفاده کرده اند .گفته می شود که این حرکت برای ترویج ریاضی در کشوری دارد که کمترین نرخ سواد را در میان کشورهای اروپایی دارد.

———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان

حرکت جالب بازیکنان تیم ملی رومانی برای ترویج سوادآموزی

ورزش جهان- تصاویری که از تیم ملی رومانی به چشم می خورد نشان می دهد که بازیکنان این تیم در پشت پیراهن به جای شماره از علائم ریاضی استفاده کرده اند .گفته می شود که این حرکت برای ترویج ریاضی در کشوری دارد که کمترین نرخ سواد را در میان کشورهای اروپایی دارد.

———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان
حرکت جالب بازیکنان تیم ملی رومانی برای ترویج سوادآموزی

فانتزی

ماشین های جدید