پاسخ جالب لنکرانی به سوالی درباره فیش حقوقی اش

پاسخ جالب لنکرانی به سوالی درباره فیش حقوقی اش
به گزارش پایگاه 598 ، امیرحسین ثابتی در کانال تلگرام خود با انتشار عکسی از دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت نوشت:
4 سال قبل در جلسه ای از او پرسیدم فیش حقوقی تان چقدر است؟ خندید و گفت برخی شاگردانم که الان مطب خصوصی زده اند ماهی تا 50 میلیون درآمد دارند ولی خودم همان حقوق دانشگاه را می گیرم لذا مطب هم نزدم   و ترجیح میدهم در همان بیمارستان دولتی کارم را ادامه دهم…
به گزارش پایگاه 598 ، امیرحسین ثابتی در کانال تلگرام خود با انتشار عکسی از دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت …

پاسخ جالب لنکرانی به سوالی درباره فیش حقوقی اش

به گزارش پایگاه 598 ، امیرحسین ثابتی در کانال تلگرام خود با انتشار عکسی از دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت نوشت:
4 سال قبل در جلسه ای از او پرسیدم فیش حقوقی تان چقدر است؟ خندید و گفت برخی شاگردانم که الان مطب خصوصی زده اند ماهی تا 50 میلیون درآمد دارند ولی خودم همان حقوق دانشگاه را می گیرم لذا مطب هم نزدم   و ترجیح میدهم در همان بیمارستان دولتی کارم را ادامه دهم…
به گزارش پایگاه 598 ، امیرحسین ثابتی در کانال تلگرام خود با انتشار عکسی از دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت …
پاسخ جالب لنکرانی به سوالی درباره فیش حقوقی اش

car