جاده حادثه خیز سفیدشهر باز هم قربانی گرفت

جاده حادثه خیز سفیدشهر باز هم قربانی گرفت
کاشان نیوز : رئیس مرکر اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان آران و بیدگل از کشته شدن یک نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو سواری در جاده سفیدشهر خبر داد.
به گزارش کانال تلگرام روزنامه نسل فردا علی قربانیان در گفت و گو با ایلنا گفت: این حادثه در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز پنج شنبه ۳ تیرماه اتفاق افتاد که در اثر آن یک نفر از هموطنانمان در دم فوت کرد و یک نفر نیز به شدت مصدوم شد که به بیمارستان بهشتی کاشان انتقال داده شد.
رئیس مرکر اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان آران و بیدگل با ابراز تاسف از این که طی ۴ سا …

جاده حادثه خیز سفیدشهر باز هم قربانی گرفت

کاشان نیوز : رئیس مرکر اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان آران و بیدگل از کشته شدن یک نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو سواری در جاده سفیدشهر خبر داد.
به گزارش کانال تلگرام روزنامه نسل فردا علی قربانیان در گفت و گو با ایلنا گفت: این حادثه در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز پنج شنبه ۳ تیرماه اتفاق افتاد که در اثر آن یک نفر از هموطنانمان در دم فوت کرد و یک نفر نیز به شدت مصدوم شد که به بیمارستان بهشتی کاشان انتقال داده شد.
رئیس مرکر اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان آران و بیدگل با ابراز تاسف از این که طی ۴ سا …
جاده حادثه خیز سفیدشهر باز هم قربانی گرفت

سپهر نیوز