آلودگی؛ تنها سهم خوزستانی ها از پروژه های صنعتی / ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه کلان شهر اهواز زندگی می کنند

آلودگی؛ تنها سهم خوزستانی ها از پروژه های صنعتی / ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه کلان شهر اهواز زندگی می کنند
اهواز با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر به عنوان هفتمین کلان شهر کشور محسوب می شود و این در حالی است که بر پایه تازه ترین آمار رسمی، از این جمعیت ۳۵درصد در حاشیه شهر زندگی می کنند و ازاین رو پس از کلان شهر مشهد، اهواز جایگاه دوم حاشیه نشینی را داراست.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

آلودگی؛ تنها سهم خوزستانی ها از پروژه های صنعتی / ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه کلان شهر اهواز زندگی می کنند

اهواز با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر به عنوان هفتمین کلان شهر کشور محسوب می شود و این در حالی است که بر پایه تازه ترین آمار رسمی، از این جمعیت ۳۵درصد در حاشیه شهر زندگی می کنند و ازاین رو پس از کلان شهر مشهد، اهواز جایگاه دوم حاشیه نشینی را داراست.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
آلودگی؛ تنها سهم خوزستانی ها از پروژه های صنعتی / ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه کلان شهر اهواز زندگی می کنند

پرشین موزیک