تلگرام با بازار سرمایه چه کـرد؟

تلگرام با بازار سرمایه چه کـرد؟
علی اصغرزاده صادق اظهار کرد: معاملات بازار سرمایه نسبت به چند وقت گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده که دلیل آن به معاملات لیدر بازار برمی گردد که هر گونه کاهش و نوسان قیمت در این گروه باعث می شود بازار به انجام معامله گارد بگیرد.
به گزارش سنا، مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه گفت: هر چند بخشی از بازار راه خود را از گروه خودرویی جدا کرده و بدون نگاه به معاملات گروه خودرویی و به طور موازی با این گروه، حرکت رو به رشد دارد اما کلیت بازار متاثر از حرکت خودرویی ها است.
او با تاکید بر اینکه بازار از …

تلگرام با بازار سرمایه چه کـرد؟

علی اصغرزاده صادق اظهار کرد: معاملات بازار سرمایه نسبت به چند وقت گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده که دلیل آن به معاملات لیدر بازار برمی گردد که هر گونه کاهش و نوسان قیمت در این گروه باعث می شود بازار به انجام معامله گارد بگیرد.
به گزارش سنا، مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه گفت: هر چند بخشی از بازار راه خود را از گروه خودرویی جدا کرده و بدون نگاه به معاملات گروه خودرویی و به طور موازی با این گروه، حرکت رو به رشد دارد اما کلیت بازار متاثر از حرکت خودرویی ها است.
او با تاکید بر اینکه بازار از …
تلگرام با بازار سرمایه چه کـرد؟

خرید بک لینک

ganool review