همکاری کامل تلگرام با وزارت ارتباطات

همکاری کامل تلگرام با وزارت ارتباطات
15 دی 94: پس از کش و قوس های فراوان برای فیلترینگ تلگرام، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که فیلترینگ تلگرام رای نیاورد و این اپلیکیشن محبوب ایرانی ها فیلتر نمی شود. وزیرارتباطات پیش از این جلسه اعلام کرده بود که در حال مذاکره با مدیران تلگرام برای فیلترینگ کانال های غیرمجاز ایرانی در این محیط است.
24 فروردین: وزیر ارتباطات از همکاری با تلگرام در زمینه فیلترینگ کانال های غیراخلاقی خبر داد و گفت: «برهمین اساس هماهنگی هایی با تلگرام به عمل آمده و به این ترتیب آنچه دارای محتوای نامناسب است …

همکاری کامل تلگرام با وزارت ارتباطات

15 دی 94: پس از کش و قوس های فراوان برای فیلترینگ تلگرام، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که فیلترینگ تلگرام رای نیاورد و این اپلیکیشن محبوب ایرانی ها فیلتر نمی شود. وزیرارتباطات پیش از این جلسه اعلام کرده بود که در حال مذاکره با مدیران تلگرام برای فیلترینگ کانال های غیرمجاز ایرانی در این محیط است.
24 فروردین: وزیر ارتباطات از همکاری با تلگرام در زمینه فیلترینگ کانال های غیراخلاقی خبر داد و گفت: «برهمین اساس هماهنگی هایی با تلگرام به عمل آمده و به این ترتیب آنچه دارای محتوای نامناسب است …
همکاری کامل تلگرام با وزارت ارتباطات

فروش بک لینک

دانلود سرا