تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه
این خبر بروزرسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، امروز و سه روز پیش رو تا یکشنبه واپسین امیدهای ایران برای کسب مدال روی صحنه می روند. در المپیکی که شکل و شمایل عجیبی داشت؛ اگرچه آنچنان که باید مدال نداشتیم امّا در چندین مورد هم اسیر مساله های ویژه ای مثل ناداوری و اتّفاق های دیگر شدیم. در میان ناکامی های ما امّا، ورزشکاران دنیا در دو و میدانی مدال درو می کنند و ورزش های تیمی هم در مرحله های پایانی و حسّاس قرار دارند.
بولت با دنیا شوخی دارد
حرکت های عجیب و جالب یوسین بولت در این المپیک پایان ندارد. …

تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

این خبر بروزرسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، امروز و سه روز پیش رو تا یکشنبه واپسین امیدهای ایران برای کسب مدال روی صحنه می روند. در المپیکی که شکل و شمایل عجیبی داشت؛ اگرچه آنچنان که باید مدال نداشتیم امّا در چندین مورد هم اسیر مساله های ویژه ای مثل ناداوری و اتّفاق های دیگر شدیم. در میان ناکامی های ما امّا، ورزشکاران دنیا در دو و میدانی مدال درو می کنند و ورزش های تیمی هم در مرحله های پایانی و حسّاس قرار دارند.
بولت با دنیا شوخی دارد
حرکت های عجیب و جالب یوسین بولت در این المپیک پایان ندارد. …
تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

لوکس بلاگ

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان
به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …
تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

آلرژی و تغذیه