سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام
چندی است که سامانه جست وجوگر کتابهای فارسی در تلگرام به نشانی «@bookindexbot» راه اندازی شده است. 
به گزارش نکونیوز، با این موتور جست وجوگر می توان بر اساس عنوان یا ناشر یا مولف یا مترجم یا شابک، کتاب مورد نظر را جست وجو کرد و داده های کامل آن را در کوتاه ترین زمان به دست آورد.
در این جست وجوگر داده های هزاران کتاب وجود دارد که برای کتاب دوستان، پژوهشگران، مترجمان، دانشجویان و … سودمند خواهد بود. گفتنی است که بهره از این جست وجوگر رایگان بوده و در راستای یکی از کمبودهای مهمی که در حوزه کتاب وجود …

سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

چندی است که سامانه جست وجوگر کتابهای فارسی در تلگرام به نشانی «@bookindexbot» راه اندازی شده است. 
به گزارش نکونیوز، با این موتور جست وجوگر می توان بر اساس عنوان یا ناشر یا مولف یا مترجم یا شابک، کتاب مورد نظر را جست وجو کرد و داده های کامل آن را در کوتاه ترین زمان به دست آورد.
در این جست وجوگر داده های هزاران کتاب وجود دارد که برای کتاب دوستان، پژوهشگران، مترجمان، دانشجویان و … سودمند خواهد بود. گفتنی است که بهره از این جست وجوگر رایگان بوده و در راستای یکی از کمبودهای مهمی که در حوزه کتاب وجود …
سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

تلگرام