شگفتی «تلگرام» در روزهای اسفند ماه

در سال های اخیر شاهد یک انقلاب در عرصه رسانه بوده ایم. همین گوشی های تلفن هوشمند به تنهایی تبدیل به یک رسانه فراگیر و با مختصات خارق العاده شده اند. رسانه های تازه خصوصا در عرصه شبکه های اجتماعی موبایلی حتی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان را هم تحت تاثیر قرار داده اند.

bluray movie download

سیستم اطلاع رسانی