هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن
فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام ، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد ۵ رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد ۵ رقمی برای فرستنده این پیام کرد .
وی افزود ، بعد از ارسال این کد به شماره فرستنده پیام ، …

هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام ، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد ۵ رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد ۵ رقمی برای فرستنده این پیام کرد .
وی افزود ، بعد از ارسال این کد به شماره فرستنده پیام ، …
هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

فروش بک لینک

خرم خبر