مسئولیت مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیست ها

مسئولیت مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیست ها
یک کارشناس فضای مجازی گفت: آمریکا سال ۲۰۱۳ از صادرات فیلمهای پورنوگرافی ۱۳میلیارد دلار درآمد کسب کرده؛ سالانه ۴۲۰میلیون صفحه پورنوگرافی به صفحات اینترنت اضافه می شوند، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون بار مطالب پورنوگرافی در اینترنت جستجو شده است.

مسئولیت مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیست ها

یک کارشناس فضای مجازی گفت: آمریکا سال ۲۰۱۳ از صادرات فیلمهای پورنوگرافی ۱۳میلیارد دلار درآمد کسب کرده؛ سالانه ۴۲۰میلیون صفحه پورنوگرافی به صفحات اینترنت اضافه می شوند، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون بار مطالب پورنوگرافی در اینترنت جستجو شده است.
مسئولیت مدیرعامل «تلگرام» در کنگره صهیونیست ها

ganool review