تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان
به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …

تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

به گزارش “ورزش سه” ، اگرچه که مدال برنز ساعت آخر سعید عبدولی کمی بر این زخم مرهم گذاشت. درست همزمان با حال بد ما، مردم جامائیکا سر از پا نمی شناختند؛ آنها در فاصله ای کوتاه سه مدال گرفتند تا در جدول کنار ایران قرار بگیرند.

این المپیک زیبای ماست:
این خبر به روز رسانی می شود
رکورد افسانه ای مایکل جانسون شکسته شد
وید فن نیکرک از آفریقای جنوبی رکوردی را شکست که 17 سال قدمت داشت. این ورزشکار شگفت انگیز نخستین کسی ست که هم صد متر را زیر 10 ثانیه دویده، هم دویست متر را زیر 20 ثانیه، و هم 400 متر را …
تلگرام های ریو 2016 – مستقیم از پایتخت ورزش جهان

آلرژی و تغذیه

قلعه دیجیتال تلگرام و مدیریت غول های جاسوسی جهان

قلعه دیجیتال تلگرام و مدیریت غول های جاسوسی جهان
دیتا سنتر اصلی شرکت نیز در شهرستان کینگ واشنگتن و منطقه تاکویلا( Tukwila) در نزدیکی سیاتل واقع شده است که این دیتا سنتر یک مرکز فوق سری وامنیتی محسوب می گردد.موضوع جالب دیگری که در این میان باید در آن تامل کرد آنست که یکی از سه دیتا سنتر قدرتمند این غول بزرگ جاسوسی مرکز مدیریت شرکت TITAN و صاحب پروژه مخفی پهپاد گوگل و فیسبوک می باشد و این نیز سندی کامل بر مدیریت در سایه NSA بوسیله شرکت قلعه دیجیتال در کنترل و همکاری با جاسوس خانه ای دیگر فضای مجازی به حساب می آید.

قلعه دیجیتال تلگرام و مدیریت غول های جاسوسی جهان

دیتا سنتر اصلی شرکت نیز در شهرستان کینگ واشنگتن و منطقه تاکویلا( Tukwila) در نزدیکی سیاتل واقع شده است که این دیتا سنتر یک مرکز فوق سری وامنیتی محسوب می گردد.موضوع جالب دیگری که در این میان باید در آن تامل کرد آنست که یکی از سه دیتا سنتر قدرتمند این غول بزرگ جاسوسی مرکز مدیریت شرکت TITAN و صاحب پروژه مخفی پهپاد گوگل و فیسبوک می باشد و این نیز سندی کامل بر مدیریت در سایه NSA بوسیله شرکت قلعه دیجیتال در کنترل و همکاری با جاسوس خانه ای دیگر فضای مجازی به حساب می آید.
قلعه دیجیتال تلگرام و مدیریت غول های جاسوسی جهان

90ورزشی