تلگرام بچه های جهادی به کجا وصل است؟

اینجا در دهکوره های صفی آباد آب برای خوردن به سختی گیر می آید چه برسد “دیتا” برای تلگرام، اینجا تلگرامت مستقیم به خدا وصل است و تو و خدا با هم در خصوصی هستید.

اس ام اس جدید

مرجع سلامتی