کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران

کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران
به گزارش پایگاه خبری نیوزفلاورجان”فالنا” کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران ستاد نماز جمعه پیربکران بمنظور اطلاع رسانی همشهریان عزیز از تمامی اخبار ستاد نماز جمعه پیربکران و همچنین ارائه خدمات فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی جهت ارتقاء سطح فکری علاقمندان اقدام به ساخت کانال تلگرام کرده است. لینک کانال مزبور بصورت زیر است […]

کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران

به گزارش پایگاه خبری نیوزفلاورجان”فالنا” کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران ستاد نماز جمعه پیربکران بمنظور اطلاع رسانی همشهریان عزیز از تمامی اخبار ستاد نماز جمعه پیربکران و همچنین ارائه خدمات فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی جهت ارتقاء سطح فکری علاقمندان اقدام به ساخت کانال تلگرام کرده است. لینک کانال مزبور بصورت زیر است […]
کانال تلگرام خبررسانی ستاد نماز جمعه پیربکران

فانتزی