تلگرام در قله جرائم مجازی

– الهه فراهانی: درحالی که شبکه های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده های ایرانی جا باز می کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می دهد افزایش می یابد.

دانلود سریال و آهنگ

قدیر نیوز