تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید
درحالی که شبکه های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده های ایرانی جا باز می کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می دهد افزایش می یابد.

تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

درحالی که شبکه های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده های ایرانی جا باز می کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می دهد افزایش می یابد.
تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

مرکز فیلم

مرجع توریسم

نرخ گذاری ارز این بار در «تلگرام»!

دلالان ارزی این بار از شبکه های مجازی سر درآورده اند و با وجود ممنوعیت، به این فضا نفوذ کرده اند و اقدام به نرخ گذاری و خرید وفروش ارز از طریق تلگرام و سایر کانال های مجازی می کنند.

اخبار دنیای دیجیتال

سپهر نیوز

نرخ گذاری ارز این بار در تلگرام

دلالان ارزی این بار از شبکه های مجازی سر درآورده اند و با وجود ممنوعیت، به این فضا نفوذ کرده اند و اقدام به نرخ گذاری و خرید وفروش ارز از طریق تلگرام و سایر کانال های مجازی می کنند.

خرم خبر

ترانه