تقدیر از نمایندگان بانک صنعت و معدن در دومین همایش ملی نظام پیشنهادها

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، همایش یاد شده با حمایت بانک صنعت و معدن و با سه محور تعالی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی، مدیریت چرخه نظام پیشنهادها و رویکردهای نوین درمدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها برگزارشد.
گفتنی است در این همایش که ١١ بانک دولتی و ٥ بانک خصوصی در آن حضور داشتند تعداد ٢٢٦ مقاله از جانب همکاران سیستم بانکی به دبیرخانه ارسال شده بود که از میان آنها ٦٠ مقاله انتخاب و ٦ مقاله و یک تجربه اجرایی به عنوان موارد برتر انتخاب شدند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …

world press news

سپهر نیوز