تقدیر تلگرامی وزیر بهداشت از شیبانی

وزیر بهداشت با انتشار یادداشتی با عنوان “از او بیاموزیم” در کانال تلگرام خود از دکتر عباس شیبانی تقدیر کرد.

cars