نحوه قراردادن لینک روی متن در تلگرام +آموزش تصویری

نحوه قراردادن لینک روی متن در تلگرام +آموزش تصویری
در اخرین نسخه از تلگرام قابلیت جدیدی اضافه شده که به شما این امکان را میدهد که متن های خود را به صورت لینک قرار دهید.

نحوه قراردادن لینک روی متن در تلگرام +آموزش تصویری

در اخرین نسخه از تلگرام قابلیت جدیدی اضافه شده که به شما این امکان را میدهد که متن های خود را به صورت لینک قرار دهید.
نحوه قراردادن لینک روی متن در تلگرام +آموزش تصویری

پسورد نود 32 ورژن 7

مهارت برتر