نخسا از توهم تا واقعیت! + تصاویر

نخسا از توهم تا واقعیت! + تصاویر
به گزارش اویس ، پس از دستگیری ح.ر معروف به ابو حر که طی ماه های اخیر توسط برخی از کانال های تلگرام به عنوان یکی از فرماندهان مدافع حرم ایرانی معرفی میشد به یکباره شاهد درگیری بین برخی از کاربران دغدغه مند در فضای مجازی بودیم. درگیری که در آن جریانی تحت عنوان “نخسا” تلاش داشت با بلوکه کردن شهدای مدافع حرم از قبیل مصطفی صدرزاده و.. خودش را یک جریان بزرگ معرفی نماید
اما بگذارید قبل از اینکه سخن را آغاز کنیم کمی بیشتر نخسا یا همان نیروهای خودسر (و طبق ادعای گروهی دیگر خودساخته) سرزمین های اسلامی را …

نخسا از توهم تا واقعیت! + تصاویر

به گزارش اویس ، پس از دستگیری ح.ر معروف به ابو حر که طی ماه های اخیر توسط برخی از کانال های تلگرام به عنوان یکی از فرماندهان مدافع حرم ایرانی معرفی میشد به یکباره شاهد درگیری بین برخی از کاربران دغدغه مند در فضای مجازی بودیم. درگیری که در آن جریانی تحت عنوان “نخسا” تلاش داشت با بلوکه کردن شهدای مدافع حرم از قبیل مصطفی صدرزاده و.. خودش را یک جریان بزرگ معرفی نماید
اما بگذارید قبل از اینکه سخن را آغاز کنیم کمی بیشتر نخسا یا همان نیروهای خودسر (و طبق ادعای گروهی دیگر خودساخته) سرزمین های اسلامی را …
نخسا از توهم تا واقعیت! + تصاویر

مهارت برتر